Contributie

De contributie van Toerclub Presto bedraagt momenteel per kalenderjaar € 80,00 (2018).

Tijdens iedere jaarvergadering wordt de contributie vastgesteld voor het volgende kalenderjaar.

Ieder toerlid dient deze contributie zelf over te maken voor eind februari van ieder kalenderjaar op Rabobankrekening NL39 RABO 0112 642 640 t.n.v. Toerclub Presto Drunen.